การคูณจำนวนเต็ม

Posted: January 26, 2013 in การคูณจำนวนเต็ม

การคูณจำนวนเต็ม

บทนี้เราจะทำการคูณจำนวนเต็ม

จำนวนเต็มโดยคิด แบบตัวเลข มีวิธี ทำโดย

p48

 1. การจัดหมู่ คือ เครื่องหมายเดียว กันเอาไว้ในกลุ่มเดียวกัน

2. ดึงเครื่องหมาย ที่เหมือนกัน ออกมา

เช่น      =   (  – 4 )  x (  5 )    +     3   x  (  – 8  )

=   (  – 4 )  x (  5 )    +  (  3   x  (  – 8  )   )         จัดหมู่  เครื่องหมายเหมือนกัน

=       –  20               +      ( –  24 )             ดึงเครื่องหมาย ที่เหมือนกัน ออกมา

=       –     (   20   +     24 )                 ดึงลบ ออกมา เครื่องหมายเปลี่ยนเป็นบวก

=       –    44

3.กรณี  นำเครื่องหมายเข้าไปคูณ

ลบ       คูณ        ลบ     ได้     บวก

บวก      คูณ       บวก    ได้     บวก         เครื่องหมาย เหมือนกัน  ได้  บวก

ลบ       คูณ       บวก     ได้     ลบ

บวก      คูณ       ลบ      ได้     ลบ          เครื่องหมาย ต่างกัน     ได้  ลบ

เช่น      =  –  (  – 44  )  + ( – 22 )

=            44         – 22                     นำเครื่องหมาย นำมาคูณกัน

=            22

ตัวอย่าง  จงหาค่าของ        – 3    x   5       =    ?

num_a01

num_a02

 num_a03
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s